Gweithiwr/wraig Cefnogol Iechyd a Llesiant – 140 awr y mis

Lleoliad: Waunfawr a/neu Caernarfon    Cytundeb: Blwyddyn yn y lle cyntaf gyda phosibilrwydd am estyniad   

Byddwch yn aelod allweddol o dîm sy’n sicrhau bod y gwasanaethau yn ymateb i ofynion amrywiol yr unigolion a’r teuluoedd/gofalwyr. Mae’n hanfodol i’r holl ymgeiswyr fod yn awyddus i weithio efo pobl ag anabledd dysgu mewn rôl sy’n  galluogi’r unigolyn i fyw bywyd i’w llawn botensial.  Bydd deilydd y swyddi yn cefnogi’r unigolion sy’n derbyn y gwasanaeth i ddatblygu eu sgiliau byw, gwaith, hamdden a chymdeithasol.  Mae’r Antur yn gefnogol iawn i ddatblygu staff, ac yn sicrhau Hyfforddiant cynhwysfawr o safon, a chefnogaeth o fewn y swydd gan Reolwr profiadol.

Bydd yn ofynnol i’r unigolion llwyddiannus gael trwydded yrru lawn ac yn berchen car. Mae’r penodiad yn amodol i archwiliad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Cyflog – £18,525 y flwyddyn pro rata (£9.50 yr awr) i weithio 140 awr y mis dydd Llun – dydd Sul (yn unol â rota) yn cynyddu i  £19,305 y flwyddyn pro rata (£9.90 yr awr) yn dilyn cyfnod prawf llwyddiannus a cyflawni Hyfforddiant ar gyfer cofrestru gyda GCC

 Lleoliad:  Yn ddibynnol ar safle gwaith yr unigolyn gyda anableddau dysgu sydd yn derbyn y gefnogaeth gwasanaeth dydd/preswyl.  Gall fod yn ardal Waunfawr, Caernarfon neu Penygroes.

Cytundeb: Blwyddyn gyda phosibilrwydd am estyniad

Dyddiad cau: Dydd Iau 8 Medi 2022

Ffurflen Gais

Taflen Amodau Cyflogaeth Gweithiwr wraig 140 awr y mis

swydd-ddisgrifiad gweithiwr wraig cefnogol Iechyd a Llesiant 140 awr y mis (2)

Nodyn Preifatrwydd Ymgeisydd Swydd