Gweithiwr/wraig Cefnogol Iechyd a Llesiant – 140 a 84 awr y mis

Lleoliad: Waunfawr a/neu Caernarfon    Cytundeb: Blwyddyn yn y lle cyntaf gyda phosibilrwydd am estyniad   

Byddwch yn aelod allweddol o dîm sy’n sicrhau bod y gwasanaethau yn ymateb i ofynion amrywiol yr unigolion a’r teuluoedd/gofalwyr. Mae’n hanfodol i’r holl ymgeiswyr fod yn awyddus i weithio efo pobl ag anabledd dysgu mewn rôl sy’n  galluogi’r unigolyn i fyw bywyd i’w llawn botensial.  Bydd deilydd y swyddi yn cefnogi’r unigolion sy’n derbyn y gwasanaeth i ddatblygu eu sgiliau byw, gwaith, hamdden a chymdeithasol.  Mae’r Antur yn gefnogol iawn i ddatblygu staff, ac yn sicrhau Hyfforddiant cynhwysfawr o safon, a chefnogaeth o fewn y swydd gan Reolwr profiadol.

Bydd yn ofynnol i’r unigolion llwyddiannus gael trwydded yrru lawn ac yn berchen car. Mae’r penodiad yn amodol i archwiliad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

 

Cyflog: £17,745 y flwyddyn (pro rata) £9.10 yr awr

Cytundeb: Blwyddyn gyda phosibilrwydd am estyniad

Dyddiad cau: Dydd Iau 24 Gorffennaf 2021

 

Ffurflen Gais

Swydd Ddisgrifiad – 140 awr

Taflen Amodau Cyflogaeth – 140 awr

Swydd Ddisgrifiad Gweithiwrwraig Cefnogol Iechyd a Llesiant Preswyl 84 awr y mis

taflen amodau cyflogaeth – Gweithiwr wraig Cefnogol Iechyd a Llesiant Preswyl 84 awr y mis

Nodyn Preifatrwydd Ymgeisydd Swydd