Gweithiwr/wraig Cefnogol Gofal a Chefnogaeth (Gwasanaeth Preswyl) – 140 awr y mis

Lleoliad: Caernarfon ,Waunfawr a/neu Penygroes    Cytundeb: Blwyddyn yn y lle cyntaf gyda phosibilrwydd am estyniad   

Byddwch yn aelod allweddol o dîm sy’n sicrhau bod y gwasanaethau yn ymateb i ofynion amrywiol yr unigolion a’r teuluoedd/gofalwyr. Mae’n hanfodol i’r holl ymgeiswyr fod yn awyddus i weithio efo pobl ag anabledd dysgu mewn rôl sy’n galluogi’r unigolyn i fyw bywyd i’w llawn botensial.  Bydd deilydd y swyddi yn cefnogi’r unigolion sy’n derbyn y gwasanaeth i ddatblygu eu sgiliau byw, gwaith, hamdden a chymdeithasol. Mae’r Antur yn gefnogol iawn i ddatblygu staff, ac yn sicrhau Hyfforddiant cynhwysfawr o safon, a chefnogaeth o fewn y swydd gan Reolwr profiadol.

Bydd yn ofynnol i’r unigolion llwyddiannus gael trwydded yrru lawn ac yn berchen car. Mae’r penodiad yn amodol i archwiliad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Cyflog: £17,004 y flwyddyn pro rata £8.72 yr awr i weithio 140 awr y mis (dydd Llun i ddydd Sul)

Lwfans Cysgu i Mewn – £74.12

Lleoliad: Waunfawr a/neu Caernarfon a/neu Penygroes

Dyddiad cau: 21 Ionawr 2021

 

Ffurflen Gais

Swydd Ddisgrifiad 140 awr Preswyl

Taflen Amodau Cyflogaeth – 140 awr Preswyl

Nodyn Preifatrwydd Ymgeisydd Swydd