Gweithiwr/wraig Cefnogol Gofal a Chefnogaeth (Gwasanaeth Dydd) – 140 awr y mis (Llun – Sul)

Lleoliad: Waunfawr a/neu Caernarfon    Cytundeb: Blwyddyn yn y lle cyntaf gyda phosibilrwydd am estyniad   

Byddwch yn aelod allweddol o dîm sy’n sicrhau bod y gwasanaethau yn ymateb i ofynion amrywiol yr unigolion a’r teuluoedd/gofalwyr. Mae’n hanfodol i’r holl ymgeiswyr fod yn awyddus i weithio efo pobl ag anabledd dysgu mewn rôl sy’n  galluogi’r unigolyn i fyw bywyd i’w llawn botensial.  Bydd deilydd y swyddi yn cefnogi’r unigolion sy’n derbyn y gwasanaeth i ddatblygu eu sgiliau byw, gwaith, hamdden a chymdeithasol.  Mae’r Antur yn gefnogol iawn i ddatblygu staff, ac yn sicrhau Hyfforddiant cynhwysfawr o safon, a chefnogaeth o fewn y swydd gan Reolwr profiadol.

Bydd yn ofynnol i’r unigolion llwyddiannus gael trwydded yrru lawn ac yn berchen car. Mae’r penodiad yn amodol i archwiliad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Cyflog: £17,004  y  flwyddyn (pro rata) £8.72 yr awr i weithio 140 awr y mis (dydd Llun i ddydd Sul)

Lleoliad: Waunfawr a/neu Caernarfon a/neu Penygroes

Dyddiad cau: 21 Ionawr 2021

 

Ffurflen Gais

Nodyn Preifatrwydd Ymgeisydd Swydd

Swydd Ddisgrifiad 140 awr – Dydd

Taflen Amodau Cyflogaeth – 140 awr Dydd