Gweithiwr/wraig Cefnogol Gofal a Chefnogaeth (Achlysurol)

Lleoliad: Waunfawr, Penygroes, Caernarfon    Cytundeb: Oriau fel bo'r galw   

Oriau fel bo’r galw

Mae’n hanfodol i’r ymgeisydd fod yn awyddus i weithio efo pobl ag anabledd dysgu mewn rôl sydd yn galluogi’r unigolyn i fyw bywyd i’w llawn botensial. Bydd deilydd y swydd yn cefnogi’r defnyddwyr sy’n derbyn y gwasanaeth i ddatblygu eu sgiliau byw, gwaith, hamdden a chymdeithasol. Bydd yna raglen hyfforddiant cynhwysfawr ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus.

Mae’r penodiad uchod yn amodol i archwiliad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.
Bydd yn ofynnol i’r unigolyn llwyddiannus gael trwydded yrru lawn ac yn berchen car.

Cyflog: £17,745 y flwyddyn (pro rata), £9.10 yr awr . Lwfans cysgu i mewn – £75.74

Fluency in Welsh and English is essential

Ffurflen Gais

Nodyn Preifatrwydd Ymgeisydd Swydd

Swydd Ddisgrifiad Gweithiwr wraig Cefnogol Achlysurol

Taflen Amodau Cyflogaeth Gweithiwr wraig Achlysurol