Cynorthwy-ydd Adnoddau Dynol

Lleoliad:    Cytundeb:   

Mae Antur Waunfawr yn recriwtio Cynorthwy-ydd Adnoddau Dynol.

 

Cyflog: £23,057 pro rata y flwyddyn

 

Cliciwch yma i ddarllen y Taflen Amodau, a chliciwch yma i ddarllen y Pecyn Recriwtio.

 

I wneud cais am swydd cysylltwch â ni ar swyddi@anturwaunfawr.cymru neu 01286 650721.