CYNORTHWY-YDD GWEINYDDOL A CHYLLID

Lleoliad: Waunfawr a/neu Caernarfon    Cytundeb: 37.5 awr yr wythnos   

CYNORTHWY-YDD GWEINYDDOL A CHYLLID

(opsiwn i fod yn swydd prentisiaeth)

Swydd i weithio 37.5 awr yr wythnos

Cyflog :  £19,102 y flwyddyn pro-rata

Cytundeb: Parhaol

Lleoliad:   Waunfawr a/neu Caernarfon

Dyma gyfle gwych i fod yn rhan o dîm Gweinyddol a Chyllid y Cwmni yn gyfrifol am gydlynu a gweithredu ar brosiectau gan sicrhau cefnogaeth o safon uchel i’r adran Gwasanaethau Dydd a Preswyl ynghyd â gweinyddu materion cyllid gan sicrhau eu bod yn cael eu gweithredu yn gywir ac amserol.  Dylai’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn  drefnus ei natur ac yn medru cyfathrebu yn dda yn y Gymraeg a’r Saesneg.  Bydd cyfle i’r ymgeisydd llwyddiannus wneud cymhwyster Lefel 2 mewn Busnes a Gweinyddiaeth yn y swydd.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch ag Eleri Jones, Rheolwraig Gweinyddol drwy ffonio 01286 650721 neu drwy e-bost  eleri.jones@anturwaunfawr.cymru.  Am becyn swydd cysyllter â’r Adran Adnoddau Dynol ar 01286 650721 neu drwy e-bost swyddi@anturwaunfawr.cymruGallwch hefyd lawrlwytho pecyn swydd ar www.anturwaunfawr.cymru

Dyddiad Cau ar gyfer y swydd: dydd Iau 9 Medi 2021

(This is an advertisement for an Administrative and Finance Assistant post for which fluency in Welsh and English is essential.)

Swydd-ddisgrifiad

Taflen amodau