Menna Jones – Prif-weithredwraig Antur Waunfawr

“Gobeithiaf yn fawr y cewch flas ar ddarllen yr Adroddiad Blynyddol yma sy’n crynhoi prif lwyddiannau ein digwyddiadau a phrosiectau ar hyd y flwyddyn. Blaenoriaethwyd iechyd a llesiant a gwaith y  3 busnes gwyrdd, ond cafwyd digon o hwyl a mwynhad. ‘ Rydym yn hynod falch o ymdrech ac ymroddiad pawb yn yr Antur ac mae llwyddiant y fenter yn perthyn i bawb. Edrychwn ymlaen tuag at 2020 yn hyderus gyda’r nod o gyflawni yr un safon uchel o wasanaeth,  darparu profiadau a chyfleoedd ychwanegol i’r gweithlu presennol, ond  byddwn hefyd yn ymestyn croeso i bobl newydd.”

Cliciwch yma i weld yr Adroddiad Blynyddol 2018-2019