Yn ôl

Ymunwch â ni am noson o hwyl! Bydd ffair Nadolig yr Antur, Miri Siôn Corn, yn digwydd ar nos Wener, 30 Dachwedd, i ddechrau am 6.00yh. Mi fydd stondinau yn gwerthu anrhegion ac addurniadau Nadolig, seidr cynnes a mins peis, raffl, a chyfle i gwrdd â Siôn Corn! Mi fydd disgyblion Ysgol Waunfawr yn canu carolau, ac mi fydd hefyd cerddoriaeth byw gan Fand Pres Llanrug a Dylan Wyn Evans. Felly pam na fynd i ysbryd y Nadolig eleni ac ymuno mewn dathliadau Nadoligaidd yr Antur!

 

Yn ôl