Ar hyn o bryd, mae Beics Menai yn rhedeg prosiect cyffrous newydd o’r enw “Beicio i Bawb,” sy’n cael ei ariannu gan y Gronfa Cymunedau Arfordirol.

Yn 2014, penodwyd Rheolwr Datblygu Busnes ‘Beics’ i ddatblygu hyfforddiant a chreu swyddi, cyd-lynu a rheoli twf y busnes, a chyflogi tîm bychan i redeg ac ehangu’r gwasanaeth.

Mae’r criw wedi prynu fflyd fechan bwrpasol o feics ar gyfer beicwyr ag anableddau (yn ychwanegol i’r darpariaeth i’r ymwelwyr a thwristiaid a brynwyd eisoes), fydd yn creu mwy o gyfleoedd gwaith a hyfforddiant, yn ogystal â chyfleoedd beicio i bawb.

SAM_6827

SAM_6861

SAM_6824

SAM_6858

SAM_6875