Beics Menai - Beic a'r castellMae Beics Menai yn rhan o deulu o fusnesau Antur Waunfawr.  ‘Rydym yn darparu ar gyfer teuluoedd a grwpiau, ac yn falch o gynnig gwasanaeth personol a gwerth am arian.

LLOGI BEICS: Beiciau mynydd merched a dynion, hybrid a thandem.

Costau Llogi

Hanner Diwrnod (9.00yb - 12.30yh neu 12.30yh - 4.00yh) Diwrnod Cyfan (9.00yb - 4.00yh)
Beic Oedolyn £10 £15
Beic Plentyn £5 £9
Beic Gynffon Dwy Olwyn £5 £9
Sedd plentyn £3 £5
Tandem £20 £30

Mae’r pris yn cynnwys  helmed, pecyn argyfwng, clo ac allwedd.Plant ysgol 2013

*NODER: Er mwyn llogi gyda ni, bydd angen i chi gyflwyno ID (e.e. trwydded yrru, pasbort), a byddwn yn gofyn i chi adael hwn gyda ni drwy gydol eich taith.

GWERTHU BEICS: beics newydd a rhai sydd wedi eu defnyddio.

GWERTHU OFFER BEICS: yn cynnwys dillad a helmedi.

GWASANAETHU ac ATGYWEIRIO BEICS: gwasanaeth proffesiynol o £25.00.

 Logo Cronfa Cymunedau'r Arfordir.jpeg
 Ar hyn o bryd, mae Beics Menai yn rhedeg prosiect cyffrous newydd o’r enw “Beicio i Bawb,” sy’n cael ei ariannu gan y Gronfa Cymunedau Arfordirol.

Yn 2014, penodwyd Rheolwr Datblygu Busnes ‘Beics’ i ddatblygu hyfforddiant a chreu swyddi, cyd-lynu a rheoli twf y busnes, a chyflogi tîm bychan i redeg ac ehangu’r gwasanaeth.

Y cam nesaf yw dethol a phrynu fflyd fechan bwrpasol o feics ar gyfer beicwyr ag anableddau (yn ychwanegol i’r darpariaeth i’r ymwelwyr a thwristiaid a brynwyd eisoes), fydd yn creu mwy o gyfleoedd gwaith a hyfforddiant, yn ogystal â chyfleoedd beicio i bawb.

Rheilffordd Eryri

Rheilffordd Ffestiniog 2Taith ar drên wedi’i ddilyn gan daith feicio … am ddiwrnod allan bendigedig! Mae Rheilffordd Eryri yn rhedeg o’r Cei yng Nghaernarfon drwy gefn gwlad hardd gogledd Cymru, heibio pentrefi Waunfawr a  Beddgelert i  Borthmadog. Mae’n bosib mynd â’r beics o Beics Menai  ar y trên (heb unrhyw dâl ychwanegol) a beicio yn ôl i Gaernarfon ar Lôn Eifion, y llwybr beicio di-draffig.  Am ragor o wybodaeth: www.festrail.co.uk/cym_index.htm

 

Llwybrau Beicio o Gaernarfon

Beics Menai - Lôn EifionLôn Eifion: llwybr adnabyddus sy’n ymestyn am 12 milltir o Gaernarfon am Borthmadog.

Lôn Las Menai: llwybr 4 milltir ar hyd Y Fenai rhwng Caernarfon a’r Felinheli (am Fangor).

Y Foryd: lôn wledig dawel sy’n cynnig taith ysgafn gyda golygfeydd trawiadol ar draws Y Fenai drosodd i Ynys Môn (nid yw’n lôn ddi-draffig)

Lôn Gwyrfai: llwybr o Gaernarfon trwy gefn gwlad at bentref Waunfawr – ar lwybr ac ar hyd y ffordd.

I siarad efo’r tîm, e-bostiwch beics@anturwaunfawr.org neu ffoniwch 01286 676 804.

Beics Menai, I Cei Llechi, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2PB