Sefydlwyd Antur Waunfawr ym 1984 yng Ngogledd Cymru ac mae'n fenter gymdeithasol flaenllaw sy'n darparu hyfforddiant a chyfleoedd gwaith i bobl ag anableddau dysgu yn eu cymuned.

Gwynedd Ailddefnyddio

Caergylchu Cynllun Hamdden Warws Werdd Hafod y Waun

Caergylchu

Cynllun Hamdden

Warws Werdd

Hafod y Waun

Gwasanaeth Llarpio Cyfrinachol
Mwy o wybodaeth Botwm
Gwasanaeth Hamdden
Mwy o wybodaeth Botwm
Siop ailddefnyddio dodrefn a dillad
Mwy o wybodaeth Botwm
Safle, Gerddi a Chaffi Blas y Waun
Mwy o wybodaeth Botwm

"Dros y blynyddoedd sylweddolais pa mor bwysig yw gofalu fod pob aelod o gymdeithas yn cael ei ystyried fel unigolyn ac nid fel aelod o garfan arbennig o gymdeithas.  Byrdwn fy mhregeth yw mai trwy roi gwasanaeth i’w gymuned y mae person yn ennill ei blwyf fel dinesydd.

Mae sicrhau hawliau yn bwysig ond mae ysgwyddo cyfrifoldeb yn fil-gwaith pwysicach. Mae’n ddyletswydd foesol arnom i’w wneud yn bosibl i’n cyd-ddinasyddion, waeth faint yw eu gallu, i ysgwyddo’r cyfrifoldeb hwnnw."

R. Gwynn Davies- sefydlydd Antur.

Parc Antur Waunfawr
NEWYDDION DIWEDDARAF

Prosiect 'Tisio Llun'

Lluniau a hanes Botwm

Croeso cynnes yn y Warws

Darllen yr Erthygl Botwm

Keith a Peter yn Blackpool

Lluniau a hanes Botwm

Gwyliau Joe yn Cumbria

Lluniau a hanes Botwm

CALENDR O DDIGWYDDIADAU

'Rydym ar Facebook a Twitter!

facebook Dilynwch ni ar Facebook
twitter Dilynwch ni ar Twitter